Spain


BARCELONA
CCCB Store Laie,
Montalegre 5, 08001 Barcelona, www.laie.es/cccb
Cooperativa Jordi Capell, Plaça Nova, 5, Planta Baixa, 08002 Barcelona, www.eupalinos.com
Codeco Barcelona, Carrer Enric Granados, 77, 08008 Barcelona, Tel. www.codecobarcelona.com
El Born Cultural Centre,
C/ Comercial, www.elborncentrecultural.bcn.cat/es

Iorana, C/ Diluvi, 10. 08003 Barcelona, www.iroranabcn.com
MACBA Store Laie, Plaça dels Àngels, 1, 08001 Barcelona, www.laie.es/macba
La Nostra Ciutat, Carrer del Pi, 11, Barcelona, 08002, http://lanostraciutat.co
Palo Alto Market, C/ dels Pellaire, 30. 08019 Barcelona, www.paloaltomarket.com